ICodePython

Ofron trajnime për gjuhën programuese PYTHON për fëmijë 8-15 vjeç në Pejë, të cilët janë entuziast për të hyrë në botën digjitale.
Pjesëmarrësit e qendrës sonë, përfitojnë njohuri bazë dhe të avancuara në gjuhën programuese Python. Mësojnë sintaksën, logjikën e rrjedhës së programit si dhe funksionalitetin. Ushtrojnë kreativitetin në dizajnimin dhe implementimin e lojrave dhe programeve kompjuterike.
Ofrohet mundësi e hedhjes në treg të programeve / lojrave të dizajnuara dhe programuara nga fëmijët.