ICodePython është qendër e trajnimeve në sektorin e IT-së e dedikuar për fëmijë në qytetin e Pejës. U themeluar më 05/05/2020 në Pejë. Pronare e qendrës është Fjolla Zatriqi.

MISIONI – Qendra “ICodePython” ofron trajnime për gjuhën programuese PYTHON për fëmijë 8-15 vjeç në Pejë, të cilët janë entuziast për tu futur në botën dixhitale. Fëmijët dhe prindërit zgjedhin qendrën tonë pasi që ofrojmë bashkëpunim me kompani të zhvillimit softuerik për të implemetuar dhe hedhur në treg lojrat dhe programet e krijuara nga fëmijët.

VIZIONI – ynë është të bëhemi sinonim me arsimin në IT në Kosovë. Të jemi qendra me më së shumti bashkëpunime me kompani të zhvillimit softuerik, për implementimin dhe hedhjen në treg të programeve/lojrave të krijuara nga fëmijët.

Na gjeni në:

Rr. Mbretëresha Teuta nr.77, 30000 Pejë, Kosovë

E hënë – E premte: 9:00 – 17:00

info@icodepython.net

+383 49 114 606