ICodePython është përzgjedhur si biznesi fitues në kuadër të projektit “Korniza e Mbështetjes” të financuar nga NLB Banka.
 ICode Python & NLB Banka

Së bashku jemi më të fortë!

Pas kërkesave të kandidatëve prej qyteteve të ndryshme, ICodePython ofron trajnime ONLINE!

Shkolla Verore 2020 në ICodePython

Trajnimet në ICodePython