Niveli I – Scratch

 • GRUP-MOSHA: 8-10 vjec
 • KOHEZGJATJA: 3 Muaj
 • NUMRI I MODULEVE: 24. Te gjitha modulet permbajne vetem pune praktike.
 • PERSHKIMI: Programimi i ngjarjeve interaktive, lojrave dhe animacioneve.
 • VEGLAT SOFTUERIKE: Scratch App dhe Kahoot.

 

Niveli II – Bazat e programimit ne Python

 • GRUP-MOSHA: 11-13 vjec
 • KOHEZGJATJA: 3 Muaj
 • NUMRI I MODULEVE: 25. Te gjitha modulet permbajne vetem pune praktike.
 • PERSHKIMI I TRAJNIMIT: mesimi i sintakses dhe komadave me te thjeshta (variablat, tipet e te dhenave, vargjet, funksionet e thjeshta) dhe logjikes se rrjedhes se programit. Programimi i lojrave dhe programeve te ndryshme ne Python.
 • VEGLAT SOFTUERIKE: Visual Studio Code (Python versioni 3).

 

Niveli III – Python i avancuar

 • GRUP-MOSHA: 13-18 vjec
 • KOHEZGJATJA: 3 Muaj
 • NUMRI I MODULEVE: 25. Te gjitha modulet permbajne vetem pune praktike.
 • PERSHKIMI I TRAJNIMIT: Mesimi i sintakses dhe komandave me komplekse (funksionet, ciklet dhe kushtezimet) si dhe mesimi i logjikes se kompaktizimit te kodit.
 • VEGLAT SOFTUERIKE: Visual Studio Code (Python versioni 3.8).